Prestižní adresa


Firemní sídlo, obchod nebo byt na exkluzivním místě 

Vynikající dostupnost


V práci nebo doma bez čekání v kolonách

Dispozice Harrachovského paláce

Celý objekt tvoří pět vzájemně propojených budov. Průčelí je tvořeno historickým Harrachovským palácem, uvnitř bloku domů se nacházejí další dvě dvoupatrové historické budovy a dvě nově postavené moderní budovy. Objekt je vzájemně propojen horizontálně i vertikálně.

Přízemí je vyhrazeno pro obchody, které jsou přístupné z Jindřišské ulice. Další obchody se nacházejí ve vnitrobloku.

V prvním a druhém patře objektu se nacházejí kancelářské prostory.

V nejvyšším třetím patře pak na vás čekají exkluzivní apartmánové byty.